DISCLAIMER

UnicWebdesign verleent u hierbij toegang tot www.UNICWEBDESIGN.nl en nodigt u uit, gebruik te maken van de aangeboden diensten. UnicWebdesign behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededelingen te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

UnicWebdesign spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van UnicWebdesign.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met UnicWebdesign. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan UnicWebdesign nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Ale rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij UnicWebdesign.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van UnicWebdesign, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Logo transp

UNICWEBDESIGN

Wij helpen ondernemers met een praktische en mobiel vriendelijke website, die zichtbaar en vindbaar willen zijn op het internet en meer.

CONTACT INFO

BEDRIJFS INFO

Chat openen
1
Hallo
Waarmee kunnen we je helpen?